+370 678 68 888
Menu

Sąmatos sudarymo 20 val. kursai su „SES 3“ programa


1. Sąmatos sudarymo 20 val. kursai su „SES 3“ programa:
1.2. Atsakingas asmuo: Regiono atstovas – Vytas Eidikaitis – Tel.: +370 678 68888.

2. Kursai 1 asmeniui – 700 €. (su egzaminu).
2.1. Mokymo kursų trukmė – 20 val. (Išplėstinis kursas).
2.3. ( Išlaikiusiems egzaminą įgyjama: Sąmatų sudarymo specialisto, Sąmatininko – profesinė kompetencija).

3. Kursai vyksta: Remiantis „SES 3“ programine įranga skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui, kuri užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

3.1. Kursai vyksta – Įmonės ar organizacijos, darbo vietose arba suderintuose užsakovo patalpose. Sutartai, kursuose atsižvelgiama, į pageidaujamą, žinių taikymą savo asmeninėje, darbinėje aplinkoje pagal pageidaujamą veiklą. Kursus veda savo srities specialistai, profesionalūs lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Visiems baigusiems mokymo kursus, išduodamas baigimo sertifikatas.

4. Kursų, (paslaugų), dedamoji lentelė:
Varianto  Eil.

        Nr.

Kursai, Paslaugos

Kursų trukmė

Iš viso paskaitų

 

Kursų kaina 1

asmeniui

Kiekis

(vietos)

Galutinė kaina

4.1

Kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijos įgijimo: Sąmatos sudarymo
20 val. Kursai, su “SES3 “ programa be egzamino.

Iki 20val.

Pagal susitarimą

 

 

600,00 €.

1

 Suma: 600,00 €.

4.1.1

Egzaminas   100.00 €. 1 Suma 100,00 €.
4.2.

Kursai su egzaminu

Įgyjama: Sąmatų sudarymo specialisto, Sąmatininko – profesinė kompetencija

700,00 €.

1

Bendra suma su egzaminu 1 asmenims: 700,00 €.4.3. Kursų, (paslaugų), laikotarpio lentelė:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Laikotarpis (m. mėn.)

Mokymosi dienos

4.3.1.

Kursų Preliminarios galimos datos dienomis

 

4.3.2.

(grafiką – papildomai laiką ir dienas deriname individualiai). Kursai vyksta suderintuose, vykdytojo arba užsakovo patalpose. Laikotarpio datos rezervuojamos iš anksto.


5. Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje. 
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas: 84601. Programos kodas: 220010804

6. Sąmatų sudarymo 20 val., kursų programa - temos: (gali keistis atsižvelgiant abipusį, pageidaujančių šalių sutarimą į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

         Išplėstinis 20 val., kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus.

7. Sąmatos sudarymo 20 val. kursai su „SES3“ programa:

7.1. Tikslas ir uždaviniai – supažindinti, suteikiant kvalifikuotus mokymus, su mokomos programos pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu reikalaujančios licencijos: SES3 informaciniu sisteminiu paketu.  Tai išplėstinis kursas, Savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą.
7.2. Mokymo metodai – paskaita (lektoriaus, dėstytojo mokymas), praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
7.3. Rezultatai - klausytojai išmoks naudotis sąmatos teikiamomis galimybėmis, darbo vietoje. 
7.4. Studijų baigimas – išklausius, baugus studijų programą, atsiskaitoma viena iš šių formų: testas, praktinė užduotis, pokalbis. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas pažymėjimas - sertifikatas. Pageidaujantiems laikomas egzaminas.
8. Programinės įrangos „SES3“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
8.1. Sąmatinės pastato kainos sandara;
8.2. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
8.3. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
8.4. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
8.5. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
8.6. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

9. Informacinis - programinis kompleksas SES3 programa mokymo kursų programa:

10. Kurso metu dėstomos temos:
  10.1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas;
  10.2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
  10.3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
  10.4. Programinės įrangos „SES3“  apibendrinimas.
  10.5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
  10.6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
  10.7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
  10.8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
  10.9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
  10.10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

11. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas:
  11.1 Analizuojamas pateiktas pastato projektas, paaiškinamos konstrukcinės bei kitos pastato dalys.
  11.2 Paaiškinama, kaip iš projektinių duomenų galima sukurti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją;
12. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
  12.1 Analizuojamas duotas pastato projektas, aiškinama technologinė darbų atlikimo tvarka;
  12.2 Analizuojami pagrindiniai projektiniai konstrukcijų mazgai;
13. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
  13.1 Pagrindinių geometrinių formų parametrų apskaičiavimui reikalingų formulių aptarimas;
  13.2 Duotajam statybos projektui skaičiuojami visi sąmatiniai kiekiai;
  13.3 Apskaičiuotų pastato statybos kiekių panaudojimas sąmatinei dokumentacijai;
14. Programinės įrangos „SES3“ modulių apibendrinimas.
15. Sąmatinės pastato kainos sandara;
  15.1 Įkainių įvedimas;
  15.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
  15.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
  15.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas - atstatymas ;
  15.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
  15.6 Dokumentų spausdinimas ;
  15.7 Papildomas servisas
16. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
17. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
  17.1 Iš Jūsų paskaičiuotų pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
  17.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
  17.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
  17.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
  17.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
18. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
  18.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
  18.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
19. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
  19.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
  19.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
  19.3 Pateikti Medžiagų bei Mechanizmų žiniaraščius;
  19.4 Pateikti formą F3;
20. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;
  20.1 Asmeninės normatyvinės bazės sukūrimas;
  20.2 Įkainių koregavimas;
Pabaiga.

Pagarbiai,

AVEVERA UAB
Mokymo ir paslaugų centras
Tel. Mob.: +370 678 68 888,
Atnaujinta Pirmadienis, 06 Gegužė 2024 17:10

Papildoma informacija

Jūs turite prisijungti, kad galėtumėte rašyti komentarus
Back to top